Nordsjællands Møntklub.  

  


.

Velkommen til vores hjemmeside.


Interesserer du dig for mønter – stort eller småt – har du mulighed for at dyrke din interesse i Nordsjællands Møntklub. 


Foreningen har eksisteret siden 1971, og holder møde en gang om måneden fra september til maj i lokaler på Fredensborg Bibliotek.


Ved møderne har du mulighed for at supplere din samling ved at bytte dig til mønter, eller til at købe mønter af foreningens medlemmer.


Det årlige kontingent er kr. 100,-, og for dette beskedne beløb får du inden hvert medlemsmøde tilsendt en liste over mønter, som medlemmerne vil sælge. Du kan også selv komme med på listerne med mønter du har i overskud.


Nordsjællands Møntklub arrangerer med mellemrum foredrag om møntemner og orienterer på møderne om udstillinger m.v.

 

Se og udskriv kommende auktionsliste pdf fil    liste 149


Har du mønter til næste auktion kan du hente en Indleveringsliste her (regneark).

Regnearket består at 2 sider (faner) på hver 25 linier, så du kan indtaste op til 50 emner i  et dokument.

 

Udfyld regnearket, gem det og send det til vores mailadresse nordmont@ymail.com.

 

                         Nordsjællands Møntklub  Link til NY SIDE,